Birgegård Pelling Utveckling

Kognitiv Beteendeterapi Uppsala

Privat psykoterapi med inriktning på KBT

UPPSALA 

Susanne Birgegård Pelling 

Legitimerad psykoterapeut  

Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri

Jag tar emot vuxna och ungdomar med psykiatriska och/eller neuropsykiatriska problem, par med relationsproblem (familjerådgivning) och föräldrar till ungdomar med psykiska svårigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kognitiv beteendeterapi för...  

Depression
Parterapi
Ångest
Hälsooro
Tvångssyndrom (OCD)
Neuropsykiatriska funktionshinder
Stress och utbrändhet
Stöd och utbildning till föräldrar till
Smärtproblem
ungdomar med psykiska problem